Služby

Právní servis

Zajišťujeme právní servis v oblasti sportu resp. činnosti sportovních klubů. Právní servis spočívá především v oblastech občanského, obchodního a pracovního práva. Konkrétně pomoc při přípravě základních smluv nebo smluv z pracovněpravních vztahů. Právní pomoc při výkladu sportovních pravidel a nařízení, zajištění respektování základních lidských práv při činnosti klubů a také zajištění vztahu sportovec – klub.

Dotační servis

Nedostatek finančních prostředků je často důvodem, proč některé užitečné a společensky prospěšné projekty zůstávají mezi neuskutečněnými. Na velké množství sportovních aktivit, které jsou v České republice uskutečňovány, lze získat finanční podporu z různých veřejných rozpočtů. Pořádáte víkendový turnaj, chcete stavět víceúčelové hřiště nebo jen koupit nové dresy pro váš sportovní tým? Nejen na tyto věci lze získat podporu ze strany státu. Každoročně jsou vypisovány dotační programy, ze kterých lze čerpat finanční podporu. Tyto dotační programy vypisují především ministerstva (zejména Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), kraje, mikroregiony, města, městské obvody a samozřejmě také Evropská unie; lze také využít tzv. Norských fondů. Jste zmateni ze všech institucí, ze kterých lze získat finanční podporu nebo z jejich dlouhých a nekonečných formulářů, které je nutné vyplňovat? My Vám s tímto pomůžeme, dotační servis je především pomoc s vyplněním žádostí o podporu z dotačních programů. Dále Vám můžeme pomoct při formulaci žádostí, neboť správně naformulovaná žádost je velmi důležitou součástí úspěšného projektu a výrazně zvyšuje šanci na získání finanční podpory.

Pořádání akcí

Pořádání akce nezačíná počátkem konání akce, ale mnohem dříve. Propagace akce, zajištění místa pro její pořádání, pomoc při získávání potřebných povolení, kompletní servis v oblasti pořadatelských služeb. Se vším výše uvedeným Vám můžeme pomoct! Pořadatelské služby nejsou jen pořadatelská služba, která dohlédne na hladký průběh akce, ale také zajištění rozhodčích, zapisovatelů a dalších činovníků pro sportovní utkání.