Tchoukball je míčová hra, která využívá prvků házené, volejbalu a baskické peloty. Spojuje rychlou akci útočníků a obránců, myšlení a cit pro hru, partnerství a spolupráci v duchu fair-play.

Něco z historie

Tchoukball je poměrně nový sport, který vznikl v 70. letech ve Švýcarsku jako reakce na klasické kontaktní míčové hry (jako je basketball či házená), při kterých docházelo k častým zraněním hráčů. Snahou bylo vytvořit sport, který bude stejně dynamický a rychlý jako tyto již tradiční sporty, ale jeho pravidla a koncepce eliminují zranění, ke kterým při kontaktů hráčů a rychlých akcích obvykle ve sportu dochází.

Bezkontaktní sport

Hra byla vyvinuta jako bezkontaktní sport. Pravidla neumožňují střet hráčů, striktně zakazují jakékoliv chytání míčů při přihrávkách spoluhráčů hráčem druhého družstva, jakékoliv osobní ataky či bránění.

Princip hry

Jedním ze základních prvků tchoukballu jsou dvě odrazové konstrukce (nakloněné trampolínky) umístěné na obou koncových stranách hřiště, které slouží k odrážení míče. Cílem hry tak je, aby útočící družstvo, potažmo jeho hráč, vystřelil míč na odrazovou konstrukci tak, aby míč dopadl zpět do hřiště a nebyl zachycen bránícím týmem. Pokud se útočníkovi toto podaří, družstvo získává bod. Pokud však správně odražený míč zachytí soupeř, okamžitě se mění postavení bránícího týmu na tým útočící a hráči tohoto týmu mohou ihned zahájit útok, resp. opět střelbu na odrazovou konstrukci. Předtím útočící tým naopak nyní brání a snaží se míč získat zpět do svého držení (avšak vždy až po odrazu míče od odrazové konstrukce) a zabránit bodu druhého družstva. Výhodou a zárukou dynamiky a akce je to, že oba týmy mohou útočit na obě odrazové konstrukce, tudíž pokud je míč bránícím družstvem po odrazu zachycen, hra okamžitě nabývá nových rozměrů a odvetný útok druhého družstva následuje okamžitě. Cílem bránícího družstva je tak velice dobře předvídat, kam dopadne míč po střelbě soupeře na odrazovou konstrukci a ve spolupráci se ostatními spoluhráči zaujmout takovou pozici na hřišti, aby zabránili jeho dopadu na zem.

Při střelbě na odrazovou konstrukci mohou hráči volit různé styly a pozice střelby. Aby střelba nebyla tak snadná před konstrukcí je „zakázaná zóna“, do které útočící hráč nemůže vstoupit (pouze dopadnout po odhodu míče na odrazovou konstrukci). Zakázaná zóna je půlkruh o poloměru 3 m, do kterého nesmí dopadnout ani odražený míč útočícího hráče. Pokud se tak stane, bod za špatnou střelbu útočníků si připíše bránící družstvo. Stejně tak je tomu v případě, kdy se míč z odrazové konstrukce odrazí do outu. Do zakázané zóny nesmějí dokonce vstupovat ani obránci, čímž je zajištěn volný prostor pro střelbu útočníků, ztížena role obránců v pozici chytačů a v neposlední řadě je eliminováno zranění, ke kterému by mohlo dojít při střetu bránícího hráče a útočníka při střelbě a dopadu po odhodu míče.

3Pé Tchoukballu

K tomu, aby hráči mohli vystřelit na odrazovou konstrukci, musí dodržovat následujíc tři základní pravidla:

  • s míčem mohou udělat pouze 3 kroky
  • před střelbou na konstrukci mohou učinit pouze 3 přihrávky
  • s míčem mohou stát pouze 3 vteřiny, aby nedocházelo ke zdržování hry

Česká asociace tchoukballu

Česká asociace tchoukballu (CAT) je zastřešující organizací sportu tchoukball na území České republiky. Jejím hlavním cílem je pomáhat rozvoji tchoukballu po všech stránkách a napomáhat tak rozvoji sportu, spolupráci a tělesné kultury. Zaměřuje se hlavně na: organizaci české tchoukballové reprezentace, organizaci národních i mezistátních tchoukballových zápasů či turnajů, rozvoji tchoukballu na území České republiky, dohled nad tchoiukballovými rozhodčími a trenéry, edukaci tchoukballu na školách prostřednictvím ukázkových hodin, organizování tchoukballových kroužků, zkvalitňování výuky tchoukballu prostřednictvím tchoukballových trenérů, dohled nad tchoukballovými rozhodčími a jejich kvalifikací. (http://www.tchoukball.cz)