Crossminton

Něco z historie

Dlouhá léta byl tento sport znám pod jménem speedminton nebo také speed badminton. Původní speed badminton byl vynalezen Berlíňanem Billem Brandesem, který chtěl vytvořit venkovní variantu badmintonu. Hra je navenek podobná badmintonu, ale těžší míček zaručuje stabilitu ve větru a rychlejší tempo hry.

Vynálezce napřed hru pojmenoval jako shuttleball. V roce 2001 byla však přejmenována na speed badminton nebo speedminton podle jména firmy Speedminton, která je hlavním výrobcem vybavení pro speed badminton.

V roce 2003 již bylo v Německu 6000 aktivních hráčů. Navzdory rostoucímu počtu hráčů byl tento sport mimo území Německa a sousedních států téměř neznámý. V posledních letech se ale speed badminton začal velmi rychle šířit i do ostatních zemí, byla založena mezinárodní asociace ISBO (International Speed Badminton Organization). Kromě Německa se nejvíce rozšířil na Slovensku, v Maďarsku, Chorvatsku a Polsku. V roce 2011 bylo v Berlíně uspořádáno první oficiální Mistrovství světa, v červnu 2012 pak Mistrovství Evropy v chorvatské Poreči. Obou akcí se zúčastnilo více než 300 hráčů z dvacítky zemí, včetně České republiky.

Na valné hromadě mezinárodní organizace ISBO v srpnu 2015 bylo schváleno přejmenování na crossminton s platností od 1.1.2016. Důvodem přejmenování bylo zejména umožnění budoucího rozvoje crossmintonu, jelikož se starým názvem nesouhlasila BWF – Badmintonová světová federace a v rámci několika jednání na mezinárodní úrovni i v jednotlivých státech se vyjádřila tak, že by do budoucna blokovala přijetí speed badmintonové asociace do zastřešujících sportovních organizací (Sport Accord, organizace neolympijských sportů, sportovní svazy v jednotlivých zemích apod.).

Způsob hry

1. Dvouhra

 • hrací pole tvoří dva čtverce o rozměrech 5,5 x 5,5 metru vzdálené 12,8 metru od sebe (= polovina tenisového kurtu). Můžete je vyznačit permanentně na více méně jakýchkoliv površích nebo dočasně pro hru pomocí reflexních čar, tzv. Easy Courtů. Čára je vždy součástí čtverce, tzn. míček na čáru se počítá jako dobrý.
 • hra končí když jeden z hráčů dosáhne 16 bodů. Pokud mají oba hráči shodně 15 bodů a více hra pokračuje dokud jeden z hráčů nedosáhne dvoubodového rozdílu. Zápasy se hrají na dva vítězné sety.
 • hráči losují o první podání vyhozením Speederu do vzduchu – na koho ukáže hlavička, ten má možnost si vybrat podání, nebo zvolit stranu. Druhý hráč poté rozhodne o zbývající volbě. Potom se hráči střídají po třech podáních. Každé podání se počítá. Pokud je shodné skóre 15: 15, podání se střídá vždy po každém bodu. Podání se provádí úderem rakety do Speederu z vnitřku hracího pole od podávací čáry (3 metry od přední čáry) a podání musí být spodem (Speeder je zasažen pod úrovní boků). Pravidla připouští i variantu „tenisového“ podání za zadní čárou, kde můžeš podávat nad hlavou – v praxi je to ale velmi nevýhodné a naprosto nepoužívané. Strana, která prohrála set, začíná podávat v následujícím setu.

2. Čtyřhra

 • hraje se stejně jako dvouhra pouze v jednom kurtu. V jednom čtverci hrají tedy dva spoluhráči. Jeden z hráčů je tzv. přední hráč a druhý zadní – tato pozice je jasně daná podáním (podávající hráč je zadní). Během hry se nesmí dostat zadní hráč před předního. Jinak není žádné omezení, v úderech se střídat nemusí.
 • hra končí když jedna strana dosáhne 16 bodů. Pokud mají obě strany shodně 15 bodů a více hra pokračuje dokud jedna ze stran nedosáhne dvoubodového rozdílu. Zápas je na dva vítězné sety.
 • na začátku hry si strany losují o podání a potom se střídají po třech podáních. Daná tři podání vždy provede jeden hráč, potom se střídají ve schématu A1-B1-A2-B2 a stále dokola. Strana která prohrála set v následujícím začíná podávat.

Bodování

Počítá se každý úder, který nebyl správně vrácen. Body jsou udělovány v následujících případech:

 • špatně provedené podání,
 • Speeder (košík) se dotkl země,
 • Speeder přistál v hracím poli nebo na čáře a nebyl vrácen,
 • Speeder přistál mimo hrací pole,
 • hráč se dotkl dvakrát Speederu při jednom úderu,
 • kontakt Speederu s tělem hráče.

Pokud hráč vrátil Speeder, který letěl mimo hrací plochu, pokračuje se ve hře.

Změna stran

Hráči mění strany po každém setu aby se zajistily stejné hrací podmínky (světlo, vítr apod.).

V případě rozhodujícího třetího setu za stavu 1:1 si hráči během setu mění strany vždy po odehrání každých 6 míčů. Strany se tedy budou měnit i vícekrát v průběhu setu.

Česká asociace crossmintonu

Česká asociace crossmintonu (ČAC) vznikla 12. února 2010 pod názvem Česká asociace speed badmintonu. V návaznosti na změnu názvu sportu od roku 2016 se i asociace přejmenovala, aby reflektovala nový název tohoto sportovního odvětví – crossminton.

Hlavní činností ČAC je provozování crossmintonu jakožto veřejně prospěšné činnosti. ČAC je sportovní spolkovou institucí s celostátní působností a zároveň je jedinou zastřešující národní organizací crossmintonu a reprezentuje Českou republiku u mezinárodní organizace International Crossminton Organization (ICO), jejímž je zakládajícím členem. Náleží jí samostatné právo a odpovědnost za přípravu a zabezpečení české národní crossmintonové reprezentace a řízení crossmintonu ve všech disciplínách a kategoriích na všech úrovních. Sídlem ČAC je Praha. ČAC sdružuje jako své členy jak jednotlivce – hráče, trenéry, rozhodčí, funkcionáře a další fyzické osoby působící ve crossmintonovém hnutí; tak i kluby – hráčské kluby crossmintonu organizované jako právnické osoby nebo případně uskupení hráčů bez právní formy a jiné subjekty. (http://crossminton.cz/)