Skoky na trampolíně

Něco z historie

Úplně první zmínky o trampolíně pocházení z dob Inuitů, kteří používali k odrážení kůži z mrožů. Další zmínky jsou pak z 19. století, kdy se dochoval plakát Pabla Fangueho, který však používal trampolínu spíše jako odrazový můstek.

Ve 20. století byla malá trampolína užívána akrobaty, kteří na ni předváděli divadelní představení

V roce 1936 postavili George Nissen a LarryGriswold první moderní trampolínu, kterou od roku 1942 vyráběli sériově.

Během druhé světové války používalo námořnictvo Spojených států amerických trampolíny pro výcvik pilotů a navigátorů zejména pro prostorovou orientaci a větší soustředěnost v praxi. Po válce pak trampolíny USA používalo pro výcvik kosmonautů a jejich tělesných pozic v letu.

Jedním z prvních průkopníků trampolíny jako soutěžního sportu byl JeffHennessy, trenér na Univerzity of Louisiana v Lafayette. Hennessy také trénoval tým Spojených států amerických. Z jeho řad vyšlo spousta mistrů světa.

U nás se první trampolíny objevily až v 60. letech, kdy se k nám dovezlo několik trampolín značky Nissen. A v roce 1964 se konal první závod ve skocích na trampolíně v Rožnově pod Radhoštěm a v roce 1975 také první MČR v Litoměřicích.


Kategorie

Soutěží se v kategorii jednotlivců mužů a žen a v synchronních dvojicích mužů a žen. 

Průběh závodu

Samotný závod tvoří kvalifikační kolo (desetiprvková povinná a desetiprvková volná sestava) a následně finále (volná sestava). Skokan může před zahájením sestavy provést libovolný počet přímých skoků pro nabrání dostatečné výšky a sebekontroly. U synchronních skoků přibývá zvládnutí správné pohybové a časové souhry sestav obou závodníků. Použity jsou dvě trampolíny vedle sebe, na nichž skokani provádějí ve stejném čase stejnou sestavu, mohou však mít různý směr otáčení vrtů. Hodnotí se estetické provedení skoků, jejich výška a jejich technicky správné provedení.