O nás

Spolek Plzeň pro sport z.s. se aktivně věnuje všem aktivitám vedoucím k rozvoji sportu v plzeňském regionu!

Sport a celkově sportovní aktivity hrají významnou roli při rozvoji osobnosti, sociálního vědomí a morálních vlastností. Cílem naší organizace je pomocí sportu najít efektivnější způsob prevence drogové závislosti, obezity, alkoholismu mladistvých, kriminality a dalších negativních sociálních jevů.
Důležitým faktorem pro takto nastavený cíl je získávání mladých lidí a dětí pro sport, nikoliv však jednorázovými kampaněmi, ale systémovou podporou pravidelné sportovní činnosti.
Našim cílem je vytvořit vlastní koncepci, která by měla být respektována při tvorbě a schvalování zásad podpory sportu v Plzni, v návaznosti na nové zákony o Národním programu rozvoje sportu pro všechny v ČR. A o její podpoře, zejména pak:
a) rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů
b) zajistit podporu při výstavbě a rekonstrukcích sportovních zařízení
c) zabezpečit finanční podporu sportu z rozpočtů měst, kraje a MŠMT

Produkční, kameraman, příprava videí Michal se věnuje zejména futsalu, který je jeho "láskou". Jeho hlavní náplní je produkční činnost a natáčení videí pro sportovní kluby

Pavlínka Kyrianová


Studentka, aktivně se věnuji sportovní kynologii (3. místo na MČRM stopařů 2015), street workoutu a sportovnímu lezení. Ráda bych se stala sportovním psychologem. Řídím se tím, že pohyb je život.

Jana Kolečková


Narozena: 1979
Povolání: odborný prodejce, designer
Nej. sporty: kanoistika, plavání, lyžování
Funkce ve spolku: manažer, tisková mluvčí


Josef Častoral


Narozen: 1986
Povolání: podnikatel
Nej. sporty: fotbal, squash, golf
Funkce ve spolku: předseda spolku - financování, dotační servis